Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Elastolab Sp. z o. o. w przedmiocie rozwoju eksportu na wybranych rynkach zagranicznych.

Opis projektu
Elastolab sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Elastolab Sp. z o. o. w przedmiocie rozwoju eksportu na wybranych rynkach zagranicznych.”


Cele projektu
Głównym celem projektu jest pozyskanie klientów zagranicznych, promocja marki Elastolab na rynkach międzynarodowych oraz utworzenie Działu Eksportu oraz Promocji Międzynarodowej w obrębie przedsiębiorstwa.


Wartość projektu
Całkowita wartość projektu — 454 593,41 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych — 389 347,19 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania — 194 673,59 PLN