Zakup usługi badawczej w zakresie opracowania materiału – pianki poliuretanowej sztywnej do produkcji systemu płyt elewacyjnych termoizolacyjno-dekoracyjnych

Opis projektu
ELASTOLAB SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup usługi badawczej w zakresie opracowania materiału – pianki poliuretanowej sztywnej do produkcji systemu płyt elewacyjnych termoizolacyjno-dekoracyjnych”


Cele projektu
Celem projektu jest zakup usługi badawczej w zakresie opracowania materiału – pianki poliuretanowej sztywnej do produkcji systemu płyt elewacyjnych termoizolacyjno-dekoracyjnych


Wartość projektu
Całkowita wartość projektu — 484 927,50 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych — 394 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania — 335 112,50 PLN