Produkcja
wyrobów
z elastomerów

Elastomery poliuretanowe zyskują swoją popularność na przestrzeni ostatnich lat dzięki swym wszechstronnym właściwościom oraz ogromnym możliwościom zastosowania. Elastomery są materiałami odlewniczymi, dzięki czemu można je formować niemal w dowolnie wybranym kształcie. Należą do grupy tworzyw mających swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dobór odpowiednich dodatków oraz surowców pozwala otrzymać wyroby o zróżnicowanych właściwościach.

Elastomery cechuje:
– podobieństwo do gumy, lecz w porównaniu z nią posiadają znacznie wyższe wskaźniki eksploatacyjne,
– duża wytrzymałość na ścieranie, 10-cio krotnie większa w porównaniu do gumy,
– wysoka odporność czynniki atmosferyczne, związki olejowe i smary,
– oporność na takie substancje jak: benzyna, kwas siarkowy, ług sodowy, rozcieńczone kwasy, słona woda, zasady nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne,
– znaczna trwałość podczas rozciągania i rozdzierania,
– właściwości samogasnące, elektro-izolujące, niebrudzące,
– zdolność idealnego tłumienia drgań,
– odporność na wahania temperatur od -50 do 120 °C.

Elementy techniczne z elastomerów poliuretanowych

– wałki
– pręty
– rury
– płyty
– odbojnice ramp
– Elementy maszyn i urządzeń z elastomerów poliuretanowych:

– izolator drgań
– maty pod zagęszczarki
– lemiesze do pługów śnieżnych, walców
– łopatki zgarniaczy do maszyn rolniczych
– uszczelka wagi samochodowej
– rakle, zgarniacze, pace tynkarskie
– zgarniacze w węzłach betoniarskich
– uszczelki w tłokach manszestrowych

– Elementy dekoracyjne luminescencyjne:

– luminescencyjna kostka brukowa
– płyty luminescencyjne
– luminescencyjne znaczniki klamek, gniazdek elektrycznych, schodów

Firma Elastolab posiada nowoczesne urządzenia do niskociśnieniowego zalewania wielokomponentowych elastomerów poliuretanowych w technologii MDI. Produkcja odbywa się poprzez odlewanie ciekłego surowca do odpowiednio przygotowanych form. Elastomer uzyskuje odpowiednie właściwości w procesie starzenia w specjalistycznym piecu do wygrzewania elastomerów.