Rapid prototyping

Technológia rýchleho prototypovania (angl. rapid prototyping) umožňuje vytvárať modely predmetov aj s tými najkomplikovanejšími tvarmi. Prototyp vytvorený metódou rapid prototyping umožňuje nielen ušetriť čas zvyčajne určený na vytvorenie modelu, ale tiež umožňuje vstupne ohodnotiť výrobok – z vizuálneho hľadiska, ako aj jeho funkčnosť a praktickosť. Rapid prototyping je tiež ideálne riešenie v prípade modelov so skomplikovanou geometriou alebo s nepravidelnými tvarmi. Umožňuje výrobok overiť a nájsť prípadné chyby ešte pred spustením sériovej výroby a pred uvedením výrobku na trh.