O nás

výskumné laboratórium

Máme vlastné výskumné laboratórium spolufinancované z európskych fondov v rámci regionálneho operačného programu Malopoľského vojvodstva. Vďaka nemu nielen vykonávame skúšky našich vlastných výrobkov podľa najvyšších štandardov, ale tiež testujeme výrobky, ktoré nám zverujú naši zákazníci. Každý materiál vyrobený z polyuretánu môžeme testovať ohľadne jeho fyzikálnych vlastností.

Pevnostné skúšky materiálov:
- pevnosť v tlaku
- pevnosť v ťahu
- pevnosť v ohybe
- pevnosť na roztrhnutie

Testy na prístroji Vicata na určovanie vlastností plastov:
- tepelná rozťažnosť
- teplota mäknutia materiálov

Testy vykonávané vahadlovými kladivom:
- Skúšky pružnosti

Iné štúdie
- Určenie stupňa tvrdosti plastov
- Testy pružnosti odrazu
- Určenie koeficientu tečenia

Profesionálne poradenstvo
 • Ponúkame technickú podporu a poradenstvo v každej fáze objednávky
 • Staráme sa o dobré vzťahy so zákazníkmi a cítime sa zodpovední za ich očakávania
 • Aj po zrealizovaní objednávky poskytujeme pomoc a podporu, radi odpovieme na všetky otázky
Moderná technológia
 • 3D skenovanie moderným zariadením s certifikovaným laserovým skenerom
 • Rapid prototyping, to znamená rýchla a presná vizualizácia objednávky, ohodnotenie predpokladaného množstva potrebných materiálov a vytvorenie 3D modelu
 • Najväčšia 3D tlačiareň v regióne s pracovným rozpätím max. 700 x 700 x 1200 mm, 3D tlačiareň s pracovným rozpätím 400 x 400 x 550 mm a dve tlačiarne s pracovným rozpätím 250 x 235 x 165 mm
 • Moderná, individuálne navrhnutá výrobná linka, súčasťou ktorej sú zariadenia na vysokotlakovú a na nízkotlakovú aplikáciu polyuretánových elastomérov a pien.
 • Vlastné laboratórium vytvorené vďaka príspevku z európskych fondov v rámci regionálneho operačného programu Malopoľského vojvodstva je zárukou najvyššej kvality našich výrobkov.
Moderná technológia
 • 3D skenovanie moderným zariadením s certifikovaným laserovým skenerom
 • Rapid prototyping, to znamená rýchla a presná vizualizácia objednávky, ohodnotenie predpokladaného množstva potrebných materiálov a vytvorenie 3D modelu
 • Najväčšia 3D tlačiareň v regióne s pracovným rozpätím max. 700 x 700 x 1200 mm, 3D tlačiareň s pracovným rozpätím 400 x 400 x 550 mm a dve tlačiarne s pracovným rozpätím 250 x 235 x 165 mm
 • Moderná, individuálne navrhnutá výrobná linka, súčasťou ktorej sú zariadenia na vysokotlakovú a na nízkotlakovú aplikáciu polyuretánových elastomérov a pien.
 • Vlastné laboratórium vytvorené vďaka príspevku z európskych fondov v rámci regionálneho operačného programu Malopoľského vojvodstva je zárukou najvyššej kvality našich výrobkov.
Menschen, Wissen, Flexibilität
 • Náš tím tvoria nielen odborníci so solídnymi inžinierskymi vedomosťami, znalosťou aditívnych technológií, ale predovšetkým zapálení profesionáli
 • Vďaka našim odborným vedomostiam a schopnostiam nebojíme sa inovatívnych nápadov a ku každej objednávke pristupujeme individuálne