Projekty UE

Opis projektu

Elastolab Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności B+R firmy Elastolab Sp. z o. o. poprzez utworzenie i wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w niezbędną infrastrukturę, celem prowadzenia prac B+R nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego oraz jego wykorzystaniem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej firmy Elastolab Sp. z o. o., który zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe w ramach przedmiotowego projektu:
- zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej, na którą składają się maszyny i urządzenia niezbędne do utworzenia laboratorium badawczego firmy Elastolab Sp. z o. o.
- zakup usługi remontowej pozwalającej Wnioskodawcy na dostosowanie najmowanej nieruchomości do prowadzenia prac badawczo rozwojowych,
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac badawczych nad kompozytem elastomeru poliuretanowego oraz jego zastosowaniem, z wykorzystaniem zakupionej infrastruktury,
- wzrost zatrudnienia na stanowiskach badawczo- rozwojowych.

Planowane efekty

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne — 2 256 440,60 PLN
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje — 1 szt.
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie — 1 szt.
Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej — 3 753 953,80 PLN
Liczba wspartych laboratoriów badawczych — 1 szt.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu — 4 081 502,85 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych — 3 318 295,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
Kwota dofinansowania — 1 825 062,25 PLN
Opis projektu

Elastolab sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Elastolab Sp. z o. o. w przedmiocie rozwoju eksportu na wybranych rynkach zagranicznych.”

Cele projektu

Głównym celem projektu jest pozyskanie klientów zagranicznych, promocja marki Elastolab na rynkach międzynarodowych oraz utworzenie Działu Eksportu oraz Promocji Międzynarodowej w obrębie przedsiębiorstwa.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu — 454 593,41 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych — 389 347,19 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania — 194 673,59 PLN
Opis projektu

Elastolab sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przeprowadzenie przez Elastolab sp. z o. o. prac B+R nad opracowaniem innowacyjnego kompozytu elastomeru poliuretanowego zbrojonego tkaninami balistycznymi w celu stworzenia gamy prototypów elementów przeznaczonych do branży militarno-sportowej.”
Termin zakończenia projektu: 31.10.2020 r.

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenia gamy prototypów elementów przeznaczonych do branży militarno-sportowej.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu — 598 860,60 PLN
Dofinansowanie projektu z UE — 430 134,04 PLN
Opis projektu

ELASTOLAB SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zakup usługi badawczej w zakresie opracowania materiału – pianki poliuretanowej sztywnej do produkcji systemu płyt elewacyjnych termoizolacyjno-dekoracyjnych"

Cele projektu

Celem projektu jest zakup usługi badawczej w zakresie opracowania materiału – pianki poliuretanowej sztywnej do produkcji systemu płyt elewacyjnych termoizolacyjno-dekoracyjnych

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu — 484 927,50 PLN
Kwota kosztów kwalifikowalnych — 394 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
Kwota dofinansowania — 335 112,50 PLN